اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن

اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن

در این محتوا از وبسایت ذهن سوم شما عزیزان را با اختلال جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن بیشتر آشنا می کنیم و به بررسی دقیق ابعاد اجتماعی و فرهنگی و حتی خانوادگی اختلال هویت جنسی با ادراک حسی در افراد به صورت تخصصی خواهیم پرداخت. طبق تحقیقاتی که در زمینه اختلالات هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن انجام شد; نتایج حاصله را در موارد زیر به صورت موردی اشاره کرده ایم که عبارتند از:

  • میزان احساس رضایت افراد همجس گرا با ادراک جنسی قبل و بعد از عمل متفاوت است.
  • میزان تایید اجتماعی برای فرد همجنسگرا بعد از عمل رشد بیشتری را نشان می دهد.
  • بین سلامت روان و روحی، میزان پای بندی به ویژگی های جنسیتی خویش و باورهای دینی با ادراک از هویت جنسی این دسته از افراد، قبل و بعد از عمل رابطه منعکس کننده وجود دارد.
  • همچنین تفاوت معناداری در میزان حمایت والدین و خانواده از این دسته از افراد مشاهده نمی شود و این موضوع غالبا از سوی ادراک جنسیتی از هویت فرد بر حسب سبک جامعه پذیری و خانواده ای از نظر جنسیتی می باشد.
  • اطلاعات ب هدست آمده نشان می دهد هرچند نارضایتی جنسی و اقدام برای تغییر جنس در نظام حقوق ایران امری مجاز است اما افراد مبتلا به این وضعیت در حوزه خصوصی و عمومی با مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه اند.

مقاله پیش‌رو، در راستای دستیابی به این هدف ضمن مصاحبه‌های عمیق با 11 نفر از بیماران اختلال هویت جنسیتی، همراه با سه جلسۀ گروهی متمرکز با 30 نفر از این بیماران برگزار گردید که نتایج آن نشان داد اختلال هویت جنسیتی پدیده‌ای چند وجهی بوده که ابعاد آن را به بحرانی گریزناپذیر مبدل کرده است. این پدیده به دلیل تعارضات روحی و روانی، نداشتن حس مثبت فرد از ویژگی‌های جسمانی و جنسی خود سبب بروز تعارض هایی در شخصیت وی می شود. غالبا افراد متخصص در این مواقع پیشنهاد ازدواج را می دهند که این موضوع سبب وخیم شدن و حتی سرکوب احساسات و پنهان کردن آن در تطابق با جنسیت فعلی شان می شود.

به اشتراکی بگذارید:

شروع جلسه مشاوره

شما در جلسه ابتدایی توسط روانشناس خود مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرید متخصص شما با دانش خود یک گزارش از مشکل شما ارائه می دهد و مشخص می شود که فرایند حل مشکل شما چه مقدار زمان خواهد گرفت

شماره همراه دکتر برومند
اینستاگرام دکتر برومند
Call Now Button